Witamy na stronie Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej.

Znajdziesz tutaj podstawowe informacje związane z bieżącym życiem parafii, poznasz jej historię, dowiesz się jak uzyskać kontakt z kancelarią, sprawdzisz bieżące intencje.

Poniżej najświeższe aktualności, kolejne zakładki to co nieco informacji stałych. 

Sukcesywnie będą się też pojawiać kolejne elementy strony,

które pomogą w szerszym zapoznaniu się ze sprawami bieżącymi, ale również i historią parafii. 


 

Previous Next

Utwardzanie placu - zakończone

Zakończyły się prace budowlane związane z utwardzeniem kostką placu zlokalizowanego przy kościele parafialnym.

Operacja pn.: „Utwardzenie placu zlokalizowanego w otoczeniu zabytkowego kompleksu sakralnego w Brzeźnicy Bychawskiej, połączone z montażem obiektów małej architektury oraz renowacją muzeum” była realizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 13.11.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej a Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach operacji wykonano prace polegające na utwardzeniu placu kostką brukową, wykonano prace renowacyjne muzeum i wiaty, a także zamontowano obiekty małej architektury: stojaki na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablice informacyjno-promocyjne.

 

Realizacja operacji przyczyni się niewątpliwie do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości. Na utwardzonym placu, który bezpośrednio sąsiaduje z zabytkowym kościołem parafialnym oraz muzeum będą organizowane różnorodne inicjatywy, sprzyjające rozwojowi turystyki i rekreacji Zrealizowanie operacji umożliwi realizację i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.

 

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, bazującej na walorach historycznych i kulturowych, poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźnica Bychawska”

 

 

Operacja została realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie