Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do pochówku

Przychodząc do kancelarii parafialnej w sprawie pochówku osoby mieszkającej na terenie parafii należy posiadać następujące dokumenty i informacje:

  • akt zgonu
  • informację o przyjętych sakramentach przed śmiercią (ewentualnie informację kiedy ostatnio przystępował do Sakramentów)

Jeżeli osoba zmarła nie mieszkała na terenie parafii dłużej jak 6 m-cy, wówczas należy również dostarczyć dokument „Informacja o zmarłym” z parafii obecnego miejsca zamieszkania, który jest jednocześnie zgodą na pochówek poza parafią zamieszkania.