Małżeństwo

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

KKK 1601
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków
oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi
podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu

 

Wymagania dotyczące narzeczonych:

 

Narzeczeni zgłaszają się nie później jak 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu:

 

1) Przeprowadzane są rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, przy czym potrzebne są: 

  a) Dowody Osobiste,

  b) Metryki Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i innych sakramentach nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od daty ślubu

  c) zaświadczenia z USC o braku przeszkód cywilnych (jeżeli jest to ślub ze skutkami cywilnymi, tzw. konkordatowy);

  d) w przypadku osób, które są już w związku cywilnym należy dostarczyć akt zawarcia małżeństwa cywilnego.

 

2) Rozpoczynają nauki przedmałżeńskie (Wielki Post).

 

3) W tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, najpóźniej w piątek, w celu:

  a) sporządzenia aktu małżeństwa (potrzebne są dane świadków ślubu);

  b) dostarczenia Indeksów z Nauk Przedmałżeńskich

  c) uzupełnienia wszelkich dokumentów, dokonania ewentualnych ustaleń dotyczących czytań podczas Mszy św., wystroju, itp.

 

Konferencje przedmałżeńskie prowadzi ks. Proboszcz 

 

Poradnia Życia Rodzinnego prowadzi 3 z 10 nauk przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa (Konferencja 3, 7 i 8) oraz spotkania indywidualne z narzeczonymi.

 

We wszelkich innych sytuacjach nietypowych prosimy o kontakt z księdzem w kancelarii parafialnej.

 

Udzielanie Sakramentu Małżeństwa

Sakramentu Małżeństwa udziela się osobom wcześniej przygotowanym, wobec których nie zachodzą żadne przeszkody kanoniczne (czyli spełniają wymagania Kodeksy Prawa kanonicznego).

Miejscem sprawowania tego sakramentu jest tylko i wyłącznie kościół (parafialny lub rektoralny).

Ksiądz błogosławiący małżeństwo to zwyczajowo Proboszcz danej parafii lub wiakriusz. Jeżeli Państwo Młodzi mają w rodzinie lub pośród znajomych księdza, który jest zaproszony na ślub i chcieliby, aby pobłogosławił Małżeństwo, prosimy o wcześnijesze zgłoszenie tego faktu.

Muzyka podczas ślubu może być wykonywania tylko i wyłącznie liturgiczna. Nie mogą być wykonywane żadne pieśni lub piosenki świeckie (np. „Halleluja” Leonarda Cohena). W tej sprawie prosimy o konsultację z Panem Organistą.

Czytania podczas Mszy św. ślubnej można wybrać spośród dostępnych na tę okazję w Rytuale Sakramentu Małżeństwa lub pod tym adresem. Zachęcamy, aby wybrać spośród gości osoby, które przeczytałyby czytania na ślubie.

Prosimy, aby po Mszy św. ślubnej przy wychodzeniu z kościoła nie strzelać z konfetti lub sztucznych kwiatów. Rano odbywa się sprzątnie posesji, a bałagan powstały w wyniku chwilowego strzelania wymaga potem kilku godzin sprzątania…