Witamy na stronie Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej.

Znajdziesz tutaj podstawowe informacje związane z bieżącym życiem parafii, poznasz jej historię, dowiesz się jak uzyskać kontakt z kancelarią, sprawdzisz bieżące intencje.

Poniżej najświeższe aktualności, kolejne zakładki to co nieco informacji stałych. 

Sukcesywnie będą się też pojawiać kolejne elementy strony,

które pomogą w szerszym zapoznaniu się ze sprawami bieżącymi, ale również i historią parafii. 


 

Utwardzenie placu

   W dniu 13 listopada 2018 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej zawarła z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację operacji, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn.: „Utwardzenie placu zlokalizowanego w otoczeniu zabytkowego kompleksu sakralnego w Brzeźnicy Bychawskiej, połączone z montażem obiektów małej architektury oraz renowacją muzeum”.

Na realizację operacji Parafia otrzymała pomoc w wysokości 92.480,00 zł, co stanowi 100 % wartości kosztów operacji.

   W ramach operacji wykonane zostaną prace polegające na utwardzeniu placu kostką brukową, wykonanie chodników, malowanie muzeum i wiaty, montaż obiektów małej infrastruktury (stojaki na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne).

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, bazującej na walorach historycznych i kulturowych, poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości Brzeźnica Bychawska”

 

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie