Ks. Ignacy Perczyński

Urodził się dn. 27.8.1879 r. w Pszczółkach Górnych, (pow. Ciechanów, płockie). Rodzicami jego byli Ignacy i Katarzyna z Łajzerowiczów, którzy przenieśli się później do Frampola, gdzie wychował się ich syn, dziś ś. p. ks. Ignacy. Studia gimnazjalne odbył w Zamościu, poczym wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. Kapłaństwo otrzymał 23 lipca 1911 r. Pracował w kilkunastu parafiach, przez lat 9 jako wikariusz, później jako proboszcz. Wikarym był w następujących parafiach: Gołąb (12.X.1911— 17.X.1912 i powtórnie 15.XII.1913— 23.XII.1914), Mokrelipie (17.X.1912— 15.XII.1913); Turobin (23.XII.1914— 16.XII.1915); Rudno (16.XII.1915— 1.V.1917); Fajsławice (1.V-1917— 16.IX.1918); Modliborzyce (30.X.1918— 15.X.1919); Goraj (15.X.1919— 9.VII.1920). Proboszczem był w Boiskach (9.VI1.1920—27.IV.1926); w Brzeźnicy Bychawskiej (27.IV.1926—3.XI.1933) w i Piotrawinie — aż do śmierci. Zmarł 7 marca 1939 r. w szpitalu s.s. Szarytek w Lublinie. Karty twardego życia kapłańskiego zostały na wieki zamknięte, a „opera illorum sequuntur illos.”

Źródło: Wiadomosci Diecezjalne Lubelskie (Rok XXI, Kwiecień 1939r. Nr.4 str.166)

http://dlibra.kul.pl/Content/39049/42423_V-342_Wiadomosci-Diecezjal.pdf