Ks. Józef Sidor

Urodzony 31 marca 1900 r. we wsi Stępków, par. Parczew, syn Antoniego i Eugenii ze Strychalskich , wyświęcony w dniu 18 marca 1922 r. Kapłan diecezji siedleckiej. Proboszcz parafii: Radcze w latach 1926-28 oraz 15 września 1947 do 1 października 1948 r.; następnie zaś parafii Brzeźnica Bychawska – do 5 września 1960 r. Organizator życia parafialnego w trudnych czasach. Biskup Z. Goliński w czasie wizytacji parafii napisał o kapłanie – Kapłan diecezji Podlaskiej. Usposobienie rozważne, postawa życiowa i kapłańska solidna. Mieszka w plebanii – dość dobrze utrzymanej wogóle a bardzo czystej. Utrzymanie skromne z parafii i dzierżawy pola. Inicjator ufundowania dzwonu poświęconego pamięci ks. Jana Szczepańskiego w 1953 r. oraz zorganizowania Misji św. parafialnych w 1950 i w 1960 r. Zmarł w Siedlcach w dniu 11 marca 1985 r.