Ks. Władysław Taradyś

   Urodzony dnia 24 czerwca 1906 r. w Chrzanowie k/Janowa Lubelskiego. Po ukończeniu szkoły w Goraju wstąpił do zakonu oo. Pasjonistów w Przasnyszu, skąd wysłany został na studia filozoficzno-teologiczne do Rzymu, które ukończył i przyjął święcenia kapłańskie w 1936 r. Mszę św. Prymicyjną odprawił w kościele Andrzeja Boboli na Kwirynale, przy grobie św. Stanisława Kostki. Po powrocie do kraju przebywał do wybuchu wojny w domu zakonnym w Przasnyszu. W czasie wojny klasztor został zajęty przez okupanta a ks. Taradyś przebywał w rodzinnym Chrzanowie, obsługując także duszpastersko parafię Otrocz, gdzie podczas pacyfikacji zamordowano ks. Adama Padzińskiego. Po zakończeniu wojny został inkardynowany do diecezji Lubelskiej i mianowany wikariuszem w Łęcznej. Następnie mianowany proboszczem w parafiach: Rogóźno, Brzeźnica Bychawska (od września 1960 r. do września 1962 r.) i Boża Wola, gdzie pełnił posługę duszpasterską ponad 20 lat. Zmarł w dniu 4 maja 1998 r. w Bożej Woli.