ks. Janusz Nagórny

Urodzony 1 stycznia 1950 r. w Korczowie  k/Sokala. W 1967 wstąpił do Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej. Studia magisterskie ukończył w 1973 r. ale pasja studiowania Pisma Świętego towarzyszyła mu przez całe życie. Po święceniach kapłańskich przyjętych w 1973 r. skierowany został do pracy jako wikariusz w parafii kolegiackiej w Zamościu. W 1976 r. podjął studia doktoranckie z teologii moralnej na KUL. Łączył studia z posługą duszpasterską: przez wiele lat jeździł w czasie wakacji do Niemiec, gdzie zastępował  proboszcza w parafii Fuchtrof i zaskarbił sobie przyjaźń wielu parafian, okresowo zastępował tez proboszczów w Jarczowie, Brzeźnicy Bychawskiej i Łuszczowie. Organizował i uczestniczył w konferencjach międzynarodowych m.im w Hanowerze, Toronto i Pradze. Wykładał teologię moralną na Seminarium Duchownym w Lublinie, dyrektor biblioteki Seminaryjnej. Od 2000 r. zatrudniony w stopniu profesora zwyczajnego jako kierownik Katedry Teologii Moralnej KUL. W dorobku naukowym profesora jest 40 książek oraz prawie 300 atrykułów, był promotorem 25 prac doktorskich i ponad 200 magisterskich. Był cenionym kaznodzieją, związany przez lata z Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Lubelskiej, a prezentowane felietony w Radiu Maryja i Telewizji Trwam miały grono stąłych słuchaczy. Zmarł po ciężkiej chorobie 17 października 2006 r.